Algemene voorwaarden

1. Aanmelding geschiedt per email
2. Na ontvangst van betaling per bank is deelname bevestigd
3. Kosteloos annuleren kan enkel per email, tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande
Activiteit. Datum van ontvangst van de annulering is bepalend
4. Bij annuleren korter dan 14 dagen voor de activiteit, is de klant verplicht 50% van het afgesproken bedrag te voldoen. Indien al is betaald wordt de helft geretourneerd.

5. Bij ziekte of verhindering van een deelnemer, zoeken wij in overleg een vervangdatum

6. In het geval van een kinderfeestje en/of evenement kan het aantal deelnemers tot 5 werkdagen voor de geplande datum gewijzigd worden.

7. Kickzy Kinderevenementen behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren bij dringende persoonlijke omstandigheden

8. Indien Kickzy Kinderevenementen genoodzaakt is een activiteit te annuleren, dan volgt volledige teruggave van het betaalde gelden en/of wordt er in overleg een nieuwe datum bepaald om de activiteit te laten plaatsvinden.

9. Eventuele allergieŽn en dieetwensen van de deelnemer dienen bij aanmelding aan Kickzy Kinderevenementen te worden doorgegeven. Kickzy Kinderevenementen behoudt zich het recht voor om eventuele bijkomende materiaalkosten in rekening te brengen bij de ouders/verzorgers dan wel in heel risicovolle gevallen deelname te wijzigen

10. Deelname aan een activiteit is voor risico van ouders/verzorgers

11. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen

12. Kickzy Kinderevenementen behoudt zich het recht voor om fotoís van de activiteiten te plaatsen op social media. Ouders/verzorgers dienen voorafgaand aan de activiteit per email bezwaar te maken indien dit niet gewenst is.

13. Bij een activiteit op locatie, worden er reiskosten in rekening gebracht, namelijk Ä 0,45 per gereden kilometer
14. In geval van materiele schade en/of persoonlijke schade tijdens een activiteit georganiseerd door Kickzy Kinderevenementen is de aansprakelijkheid van Kickzy Kinderevenementen uitgesloten, tenzij u kunt aantonen dat de schade is ontstaan door een grove fout anderzijds. In dat geval is de eventuele aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt tot de hoogte van het totaalbedrag dat Kickzy Kinderevenementen heeft gefactureerd.

15. Bedragen zoals genoemd op de website zijn voor particulieren inclusief 21% BTW en voor zakelijke klanten exclusief 21% BTW.
16. Facturen worden per email verzonden met een betalingstermijn van 14 dagen. In geval van een verjaardagsfeestje geldt dat de factuur voorafgaand aan het feestje dient te zijn voldaan.
Kickzy Kinderevenementen
Narcisplantsoen 82 -2024 GA Ė Haarlem
Telefoon 06 23535328 Ė info@kickzy.nl - www.kickzy.nl
IBAN NL 67 INGB 0006 8998 79 * BTW NL052794830B01 * KVK 55068529
Q. Indien de factuur na 14 dagen na de factuurdatum nog niet is voldaan, wordt er een herinnering verzonden met wederom een betaaltermijn van 14 dagen. Is het bedrag na deze 14 dagen wederom niet voldaan, dan worden er herinneringskosten in rekening gebracht, namelijk 10 % van het totale factuurbedrag.

Wie zijn wij?

Maar wie zijn al die leuke enthousiaste CREW leden die de feestjes tot een succes maken?

Chantal Bakhuis

Chantal Bakhuis

Bedenker Kickzy

De Buiten Juf

De Buiten Juf

Schmink team

Schmink team

Schminkers

CREW

CREW

CREW Kickzy

Mojo Magic

Mojo Magic

Goochelaar/Ballonkunstenaar